AUDICIÓ SENSORIAL I PARTICIPATIVA

Dirigit a :   E. Infantil de 1er cicle

L'Audició sensorial de música i dansa Malinke de l'Àfrica de l'Oest va dirigida a segments d'edat entre 18 mesos i 3 anys. Consisteix en tenir una primera presa de contacte amb la cultura tradicional d'un altre continent, sentir i descobrir cançons i instruments nous, propis d’aquesta cultura, entre aquests el Djembé.

 

Entenem la primera infància com l’etapa musical per excel·lència, ja que l’infant fa servir la música com a un dels seus primers sistemes de comunicació. La música té influència en els dos hemisferis cerebrals i incideix en totes les dimensions de l’infant: física, cognitiva, emocional i social. És per això que les nostres sessions suposen una experiència educativa integral.