Associació Cultural INUWALI KI FANY
Associació Cultural INUWALI KI FANY

Audició Sensorial i Participativa

L'Audició sensorial de música i   dansa Malinke de l'Àfrica de      l'Oest  va dirigida a segments d'edat entre 18 mesos i 3 annys. Consisteix en tenir una primera presa de contacte amb la cultura tradicional d'un altre continent, sentir i descobrir cançons i instruments nous, propis d’aquesta cultura, entre aquests el Djembé.
 
Entenem la primera infància com l’etapa musical per excel·lència, ja que l’infant fa servir la música com a un dels seus primers sistemes de comunicació. La música té influència en els
dos hemisferis cerebrals i incideix en totes les dimensions de l’infant: física, cognitiva,
emocional i social. És per això que les nostres sessions suposen una experiència educativa
integral.